Värv / EC Aerosool NFM® spreivärv

Alates 19,00 €
Laokood
Värv / EC Aerosool NFM® spreivärv

EC Paint® = Equipment Camouflage Paint. NFM kamuflaažvärv, mis on toodetud vastavalt sõjaväe eriüksuste nõuetele. Kohandage oma relvad ja varustus kohaliku keskkonnaga! NFM-i kamuflaažvärv on toodetud sõjaväe NIR (infrapuna) spetsifikatsioonide järgi. Kamuflaažvärvi saab kergelt eemaldada värvieemaldiga. Vajadusel saab kasutada ka spetsiaalset NFM kamuflaaživärvi eemaldajat. NFM kamuflaažvärv vastab kõigile Euroopa keskkonnanõuetele.

 

KAMUFLAAŽMUSTER
Looduslikus keskkonnas inimese loodud kujundeid ei eksisteeri. Inimsilm tajub kergesti sirgeid jooni, teravaid nurki ja väga tasaseid pindu ning tuvastab need kiiresti. Mustrite pealekandmine EC-värvidega häirib relva või muu varustuse iseloomuliku kuju äratundmist.

SULANDUMINE
Musti läikivaid objekte looduses ei eksisteeri. EC Paint sari koosneb kaheksast värvitoonist, mis on valitud, et võimaldada varjamist olenemata välitingimustest. Värv loob mati viimistluse, mis välistab peegeldumisohu.

ÖÖVAATLUS
NIR-i kohanemisvõime on meetod ÖVS tuvastamise takistamiseks. NVG seadmed tuvastavad infrapuna peegelduse dispersioone. EC Paint on loodud pakkuma peegeldustasemeid, mis ühilduvad kiirguse ümbritseva maastikuga sarnasel tasemel, muutes nende tuvastamise NVG abil raskemaks.

TEMPERATUURI VÄHENDAMINE
Mustad terasest esemed, nagu ründerelvad, neelavad päikese käest väga kõrget soojust. Kuuma vintpüssi käsitsemine pole mitte ainult ebamugav, vaid võib mõjutada ka laskmise täpsust. 

 

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
H222-H229 Eriti tuleohtlik aerosool. Rõhu all olev mahuti: võib kuumutamisel lõhkeda
Ohutusnõuanded
P101 Kui on vaja arstiabi, hoidke pakend või etikett käepärast
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas
P210 Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest leegist ja muudest süüteallikatest. Ära suitseta
P251 Mitte torgata ega põletada, isegi pärast kasutamist
P211 Mitte pihustada lahtisele tulele või muule süüteallikale
P410+P412 Kaitsta päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti

Lisainformatsioon:
Konteiner on rõhu all. Kaitsta päikesevalguse ja üle 50 °C temperatuuride eest. Ärge avage jõuga ega põletage isegi pärast kasutamist. Ärge pihustage leegile ega hõõguvale objektile. Hoida eemal süttimisallikatest – mitte suitsetada

Lisainfo
MOA suurus 6 MOA
Write Your Own Review
Sa arvustad:Värv / EC Aerosool NFM® spreivärv
Sinu hinnang
Copyright © Seikluspro